Koulutyö

Aamunavaukset

Seurakunnan työntekijät pitävät aamunavauksia Salmelan, Leivolan, Naapurinvaaran ja Tenetin koululla sekä lukiolla joka toinen viikko. Vuokatin, Kontinjoen ja Pohjavaaran koululla käymme kerran kuussa.

Kouluvierailut

Sotkamon alakouluilla käydään perinteisesti koulukinkereillä kevättalven aikana. Kinkereillä lauletaan kanttorin johdolla kinkerivirsiä ja kuulustellaan kinkeriläksyt.

Nuorisotyönohjaajat käyvät kouluilla pyynnöstä vierailemassa koululuokissa. Ota rohkeasti yhteyttä seurakunnan työntekijöihin!

 

Kaveripäivät 3-luokkalaisille

Kaveripäivä on tarkoitettu ihan jokaiselle sotkamolaiselle 3-luokkalaiselle lapselle. Tarjoamme lapselle yhden päivän ajan mahdollisuuden oppia ja ihmetellä yhdessä toisten sotkamolaisten ikätovereiden kanssa omaa minää, ystävyyttä sekä toisten arvostamista.

Kaveripäivä kestää yhden koulupäivän ajan, eli Rytilahden majalle tullaan kuljetuksin n. klo 9 ja lähdetään takaisin n. klo 14:30.

Päivän aikana oppilaat jaetaan viiteen ryhmään, jonka kanssa päivän aikana seikkaillaan 5 eri tehtäväpistettä. Jaamme oppilaat siten ryhmiin, että jokaisella on mukana omia luokkakavereita, mutta myös muiden koulujen oppilaisiin on mahdollisuus tutustua päivän aikana.

Mukana päivää toteuttamassa ovat Mukana päivää toteuttamassa ovat Sotkamon nuorisotoimen nuoriso-ohjaajia, Sotkamon srk:n nuorisotyönohjaajia, Kainuun Soten Perhetyöntekijä, Koulukuraattori ja Koulupsykologi.

Sotkamon TOLOKKU-toiminta

Toteutamme TOLOKKU-hanketta yhteistyöryhmässä, johon kuuluvat Sotkamon seurakunnan nuorisotyö, Sotkamon kunnan nuorisotoimi, koulutoimi ja poliisi. Tolokku-hanke sisältää neljä osiota vuoden aikana yhdelle ikäluokalle. Aloitamme kuudennen luokan keväästä ja lopetamme seitsemännen luokan kevääseen. Näin saamme tiiviin kosketuksen koko ikäluokkaan ja he meihin.

Päihdepäivät kuudesluokkalaisille

Tavoitteenamme on antaa tietoa päihteistä ja niiden haitoista nuorille. Auttaa nuorta tekemään itsenäinen päätös suhtautumisessaan päihteisiin. Kannustaa nuorta sanomaan ei päihteille. Antaa mahdollisuus tutustua tuleviin koulutovereihin koulun ulkopuolisessa ympäristössä.

Kaikki sotkamolaiset kuudesluokkalaiset viettävät kanssamme päivän leirikeskuksessamme Rytilahdessa. Ikäluokka jaetaan kahteen osaan. Toisena päivänä tulevat puolet ja toisena päivänä loput kuudesluokkalaisista. Päivän aikana on viisi erilaista toimintapistettä, joissa käsitellään päihteitä, kaveruutta ja tervettä itsetuntoa.

Seiska-päivät

Tarkoituksena on tukea seiskaluokkalaisten sopeutumista Tenettiin, auttaa luokkaa ryhmäytymään ja löytämään omia vahvuuksia, joihin tukeutua mahdollisten vaikeuksien kohdatessa yläkouluun siirtymisen jälkeen. tarkoitus on auttaa myös omalta osaltaan koulua siirtymävaiheessa alakouluista yläkouluun.

Seiska-päivät toteutetaan koulupäivinä Vuokatin maastossa. Kaksi luokkaa tulee päivän aikana tekemään erilaisia ryhmäytymistehtäviä, joiden avulla opetellaan tuntemaan uusia luokkakavereita ja opettajaa paremmin. Lisäksi mukana on kädentaitotehtävä, joka valmistellaan yhdessä luokan kanssa koulussa. Kotitaloustunteja varten oppilaat ovat suunnitelleet luokkalogon esiliinaan, joka toteutetaan seiskapäivänä. Esiliina onkin sitten käytössä kotitaloustunneilla koko yläkoulun ajan.

Seiskatunnit keväällä

Koulun opetussuunnitelmaan on varattu yksi tunti kullekin luokalle syksyn kuulumisien kertaamiseen ja ryhmäytymistehtävien suorittamiseen. tapaamisen tarkoituksena on muistuttaa mieliin miten ryhmä toimii ja olemmeko onnistuneet saamaan ryhmään sellaista me henkeä, että sen avulla pärjää jatkossa. Samalla me saamme palautetta luokanvalvojilta kuinka koulunkäynti on lähtenyt käyntiin.

Tukioppilastoiminnan tukeminen koululla

Tukioppilaat ovat tiiviisti mukana kanssamme sekä kuudesluokkalaisten päihdepäivässä sekä seiskapäivässä.

Sosiaalipedagoginen koiratoiminta

Kiinnostaisiko teidän kouluanne uudenlainen tunnetaito ja vuorovaikutuskasvatus?

Mirva opiskellut Sosiaalipedagogisen koiratoiminnan pätevyyden Helsingissä Sosped Keskuksen ja Suomen Hoivakoiran järjestämässä koulutuksessa. Koulutuksen pituus on 25 op.

Mirva ja Iita tai Nuubi voivat tulla koulullenne pitämään ryhmää tunne- ja vuorovaikutustaitoihin liittyen.

Koiran läsnäolo lisää motivaatiota liittyä ryhmään, toimii harjoitusparina sekä tuo otollisia fyysisiä vaikutuksia:

  • alentunut verenpaine ja stressihormonien määrä
  • lisääntynyt mielihyvä
  • luottamus ja läheisyydenkokemus
  • lapsen tukeminen koulunkäyntiin, kasvuun ja kehittymiseen
  • Yhteisöllisen, luovan toiminnan kautta iloa ja uusia kokemuksia
  • Kartuttaa itsetuntemusta, vuorovaikutustaitoja, oppimis-, keskittymis- ja luovuuskykyä
  • Osallisuuden ja onnistumisen kokemuksia

 

Lisätietoja nuorisotyönohjaaja Mirva Heikkinen p. 050 592 0055