Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvoston tehtävänä on:

  • yleisesti johtaa seurakunnan toimintaa, edistää sen hengellistä elämää ja muutoinkin toimia seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi
  • päättää kirkolliskokouksen määräämissä rajoissa kirkollisten kirjojen käyttöön ottamisesta
  • johtaa seurakunnan hallintoa sekä seurakunnan talouden ja omaisuuden hoitoa
  • huolehtia kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta
  • valvoa seurakunnan etua, edustaa seurakuntaa sekä tehdä sen puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet


Kirkkoneuvoston on valmisteltava kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat. (Kirkkolain 10. lukuLinkki avautuu uudessa välilehdessä)

Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Toimikausi 2021 -2022

Jäsen

Saastamoinen Juhani, pj.
Sami Mähönen
Pasi Korhonen
Keijo Kunnari
Anja Juntunen
Arja Roivainen
Tarja Vehkaoja
Juha Korhonen
Liisa Korhonen
Päivi Korhonen

Varajäsen


Pekka Vähäkangas
Jukka Kämäräinen
Heikki Karjalainen
Aimo Korhonen
Jarmo Huttunen
Eine Tauriainen
Vilho Hartikainen
Heidi Kotilainen
Tiina Tuohimaa