Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvoston tehtävänä on:

  • yleisesti johtaa seurakunnan toimintaa, edistää sen hengellistä elämää ja muutoinkin toimia seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi
  • päättää kirkolliskokouksen määräämissä rajoissa kirkollisten kirjojen käyttöön ottamisesta
  • johtaa seurakunnan hallintoa sekä seurakunnan talouden ja omaisuuden hoitoa
  • huolehtia kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta
  • valvoa seurakunnan etua, edustaa seurakuntaa sekä tehdä sen puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet


Kirkkoneuvoston on valmisteltava kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat. (Kirkkolain 10. lukuLinkki avautuu uudessa välilehdessä)

Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Toimikausi 2021 -2022

Jäsen

Saastamoinen Juhani, pj.
Sami Mähönen
Pasi Korhonen
Keijo Kunnari
Kalevi Valtanen
Arja Roivainen
Tarja Vehkaoja
Juha Korhonen
Liisa Korhonen
Päivi Korhonen

Varajäsen


Leena Sarparanta
Kari Sirviö
Heikki Karjalainen
Jukka Kämäräinen
Anja Juntunen
Heidi Kotilainen
Vilho Hartikainen
Pirjo Juntunen
Tiina Tuohimaa