Kaste

Kastejuhla on lapsen ensimmäinen oma juhla

Kasteessa tulemme Jumalan perheväen jäseniksi ja Jeesuksen oppilaiksi. Kaste on uskonelämän perusta. Siinä kastettava tulee osalliseksi Jumalan armosta ja rakkaudesta. Kasteessa lapsi saa jotain, minkä vain Jumala voi hänelle lahjoittaa: uskon, armon ja siunauksen. Kasteen lahja kantaa läpi elämän.

Kasteen perustana on Jeesuksen kastekäsky.
Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen kastamisen lisäksi
Jeesus kehottaa opettamaan kastettua.
Kristillisestä opetuksesta vastaavat lapsen vanhemmat, kummit ja seurakunta yhdessä.
Lapsen vanhempien ja kummien tärkein hengellinen tehtävä
on lapsen puolesta rukoileminen.

Kastejuhla

Kastejuhlan valmistelu alkaa yhteydenotosta seurakunnan pappiin sopiaksesi kasteen ajankohdasta ja papin tapaamisesta. Tapaamisessa on mahdollista vaihtaa ajatuksia lapsen nimen ja kummien valinnasta, käydä yhdessä läpi kastetoimituksen kulku, sopia kastekaavan vaihtoehtoisista osista ja keskustella kristillisen kasteen merkityksestä. Pappien puhelinnumerot ovat: Peter Väänänen p. 044 710 1548, Maria Niinivaara p. 044 722 0458, Helena Kuja-Kanto p. 050 493 6770 ja Juhani Saastamoinen p. 044 710 1933. Kasteen voi toimittaa myös joku muu Suomen ev.-lut. kirkon pappi.

Kaste toimitetaan kirkossa, kotona tai muualla sen mukaan kuin lapsen vanhemmat ja pappi siitä sopivat. Kaste on mahdollista toimittaa myös yhteisessä jumalanpalveluksessa. Kotona järjestettävässä kastetoimituksessa vanhemmat ja kummit seisovat kastepöydän ympärillä. Pöytä peitetään valkealla liinalla. Pöydälle asetetaan kastemalja, Raamattu ja kynttilä. Kastemaljan viereen taitetaan pieni valkoinen liina pään kuivaamista varten. Kukkakimppu voi koristaa kastepöytää.

Kuka voi olla kummi
Kastettavalla tulee olla ainakin yksi kummi, joka on konfirmoitu evankelis-luterilaista uskoa tunnustavan kirkon jäsen. Näiden lisäksi kummina voi toimia evankelis-luterilaisen kirkon toimittaman kasteen (lapsikasteen) hyväksyvään kristilliseen kirkkoon tai uskonnolliseen yhdyskuntaan kuuluva henkilö, esimerkiksi ortodoksi tai katolilainen. Kirkkoon kuulumaton henkilö ei voi toimia kummina. Kummien määrälle ei ole annettu ylärajaa.

Kastejuhlassa kummi voi lukea Raamattua, osallistua lapsen siunaamiseen laittamalla käden lapsen pään päälle ja voi pitää lasta sylissään kastetoimituksen ajan.  Kummi on kutsuttu vanhempien rinnalla pitämään huolta lapsesta ja rukoilemaan hänen puolestaan. Huolenpidossa ja ystävyydessä toteutuvat kristittynä elämisen periaatteet ja lähimmäisen rakkaus.

Väestörekisterilomakkeen teille lähettää Kuopion aluekeskusrekisteri. Lomakkeen voitte täyttää ennen kastetoimitusta. Kummeista tulee merkitä myös henkilötunnus. Omasta seurakunnasta saatte myös kastekynttilän, kastetodistuksen ja kummitodistukset.

Kastekynttilä ja kastetodistus ovat seurakunnan lahja kastekotiin. Ne jäävät perheeseen muistoksi kastejuhlasta. Kastekynttilää voidaan polttaa lapsen kasteen vuosipäivänä ja konfirmaatiopäivänä. Kummeille annetaan kummitodistus.  Kaste voidaan merkitä vihki- tai perheraamattuun. Kasteen jälkeisenä (viikon kuluttua) sunnuntaina lapsen nimi luetaan seurakunnan jumalanpalveluksessa ja hänen sekä vanhempiensa puolesta rukoillaan. Kastetun vanhemmat, sisarukset, kummit ja muu suku ovat erityisen tervetulleita tähän jumalanpalvelukseen.