Hallinto

Seurakunta on itsenäinen julkisyhteisö, jonka hallinnossa edustuksellista demokratiaa edustaa seurakuntalaisten vaaleilla valitsema kirkkovaltuusto. Kirkkovaltuusto päättää seurakunnan toiminnan ja talouden päälinjoista, perittävästä kirkollisverosta, rakennushankkeista ja virkojen perustamisesta.

Kirkkovaltuusto on jakanut valtaansa ja juoksevien asioiden hoitoa kirkkoneuvostolle, joka on taas siirtänyt päätösvaltaansa edelleen johtokunnille ja viranhaltijoille. Kirkkovaltuuston kaikille avoimet kokoukset pidetään pääosin Vuokatin kirkossa. Hallintoelimissä asioita esittelevät kirkkoherra ja talouspäällikkö.

Hengellistä toimintaa paikallisseurakunnassa edustaa kirkkoherra, joka toimii virkansa puolesta kirkkoneuvoston puheenjohtajana. Hiippakunnassa tätä valtaa johtaa piispa ja tuomiokapituli.

Seurakunnan virallisten kuulutusten ilmoitustaulu sijaitsee kirkkoherranviraston yhteydessä. Pöytäkirjat ovat virallisesti nähtävillä kirkkoherranvirastossa pöytäkirjan allekirjoittamisesta joko 14 tai 30 päivää.

Kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston pöytäkirjat ovat nähtävissä myös Internet-sivuillamme etusivun Päätökset-osiossa.