Avioliittoon vihkiminen

Kirkollinen avioliittoon vihkiminen on sekä oikeudellinen tapahtuma
että jumalanpalvelusluonteinen toimitus.

 

Kirkollisessa vihkimisessä heijastuu näkemys, jonka mukaan avioliitto on Jumalan asettama ja Jeesuksen vahvistama. Samalla puolisoille rukoillaan voimaa elää keskinäisessä rakkaudessa ja uskollisuudessa.
Kirkollisen vihkimisen edellytyksenä on, että molemmat vihittävät ovat rippikoulun käyneitä ev.-lut. kirkon jäseniä. Tai että toinen on rippikoulun käynyt ev.-lut. kirkon jäsen ja toinen kuuluu muuhun kristilliseen kirkkoon.  Jos toinen vihittävistä kuuluu väestörekisteriin, vain siviilivihkiminen on mahdollinen. Tällöin avioliitolle on mahdollista saada kirkollinen siunaus.

Kirkollinen vihkiminen voidaan järjestää hyvin yksinkertaisesti.  Pienimuotoisimmillaan riittää, kun paikalla on pappi, vihkipari ja kaksi todistajaa. Jos vihittävät toivovat, vihkiminen voidaan toimittaa seurakunnan tiloissa niin, että todistajina ovat seurakunnan työntekijät. Vihkiminen voidaan liittää myös lapsen kasteen yhteyteen.

Ulkomailla vihkimisen voi toimittaa vain sellainen pappi, jolle on erikseen myönnetty oikeus vihkiä Suomen rajojen ulkopuolella. Tarkempia ohjeita saa Kirkkohallituksen ulkoasian osastoltaLinkki avautuu uudessa välilehdessä.

Ennen vihkimistä

Ennen vihkimistä avioliiton esteet tutkitaan. Sillä varmistetaan, että avioliitto on lain mukaan sallittu ja pari voi mennä naimisiin.

Avioliittoon aikovien on yhdessä pyydettävä avioliiton esteiden tutkintaa. Esteiden tutkinnan voi suorittaa se evankelis-luterilainen tai ortodoksinen seurakunta, johon toinen vihittävistä kuuluu. Myös maistraatti voi suorittaa tutkinnan, mutta tällöin on pyydettävä erikseen merkintä rippikoulun suorittamisesta.

Pyyntö avioliiton esteiden tutkinnasta - lomakkeen voi myös tuoda kirkkoherranvirastoon valmiiksi täytettynä. Tällöin lomakkeessa tulee olla kahden todistajan allekirjoitukset.

Esteiden tutkintaa täytyy pyytää viimeistään viikkoa (7 vrk) ennen vihkipäivää. Jos toinen puolisoista on ulkomaalainen, esteiden selvittely voi kestää pidempään, jopa viikkoja.

 

Miksi avioliiton esteet tutkitaan?

Avioliiton esteiden tutkinnan tarkoitus on varmistaa, että avioliitolle ei ole lainmukaisia esteitä. Tällaisia esteitä ovat muun muassa alaikäisyys ja voimassa oleva avioliitto. Avioliitto ei myöskään ole sallittu läheisten sukulaisten kesken.

Eräissä erityistapauksissa avioliittoon tarvitaan oikeusministeriön lupa. Esimerkiksi alaikäiset voivat anoa tällaista poikkeuslupaa.

Avioliiton esteiden tutkintaa pyydettäessä avioliittoon aikovien on allekirjoitettava vakuutus siitä, että aiotulle avioliitolle ei ole estettä.
 

Todistus avioliiton esteiden tutkinnasta

Kun avioliiton esteiden tutkija on todennut, että aiotulle avioliitolle ei ole esteitä, avioliittoon aikoville toimitetaan esteettömyystodistus. Jos pari vihitään omassa kotiseurakunnassaan, pappi saa esteettömyystodistuksen mukaansa kirkkoherranvirastosta ja tuo sen mukanaan vihkikeskusteluun. Jos vihkiminen tapahtuu muualla kuin omassa seurakunnassa, vihkipari pyytää todistuksen seurakuntansa kirkkoherranvirastosta ja antaa sen vihkijälle.

Esteettömyystodistus on voimassa neljä kuukautta todistuksen antamisesta. Vihkimisen tulee tapahtua tämän määräajan kuluessa. Jos määräaika on kulunut umpeen, vihkiminen voidaan toimittaa vasta sen jälkeen, kun avioliiton esteet on tutkittu uudelleen.

Linkki esteidentutkintalomakkelle

Vihkikeskustelu

Vihkipari ja pappi tapaavat ennen vihkimistä, usein vihkipaikassa. Siellä tutustutaan ja käydään läpi vihkikaava. Keskustelun yhteydessä pidetään vihkiharjoitus, jossa harjoitellaan toimitusta käytännössä. Vihkikeskustelu ja -harjoitus voidaan pitää myös erikseen.
 

Kuuluttaminen

Tarkoittaa sitä, että vihkiparin nimet luetaan seurakunnan jumalanpalveluksessa ja heidän puolestaan rukoillaan. Vihkimisen jälkeen avioliittoon vihittyjen nimet julkaistaan paikallislehdessä kirkollisten ilmoitusten yhteydessä. Kuuluttamisen ja lehdessä julkaisemisen voi myös kieltää.

Vihkipaikka

Vihkiminen toimitetaan useimmiten kirkossa. Se voidaan toimittaa myös kodissa, juhlapaikassa tai muussa sopivassa tilassa.
Sotkamon seurakunnalla on kaksi kirkkoa, Sotkamon kirkko ja Vuokatin kirkko.

Hääjuhla

Hääjuhla on mahdollista järjestää seurakunnan tiloissa. Tilojen käytöstä sovitaan kirkkoherranvirastossa. Mikäli pappi ja/tai kanttori halutaan kutsua mukaan hääjuhlaan, siitä on hyvä kertoa etukäteen esimerkiksi vihkikeskustelun yhteydessä