Talous

 

TALOUS

Vuoden 2017 talousarvion vuosikate osoitti ylijäämää 40.965 €. Toteutunut vuosikate oli 214.599 € ylijäämäinen eli 173.634€ budjetoitua parempi. Tilikauden tulos oli 167.607 € ylijäämäinen. Ylijäämän syntymiseen vaikutti eniten budjetoitua paremmat kirkollisverotulot ja säästöt toimintamenoissa. Suurimmat säästöt tulivat henkilöstömenoissa, aineissa ja tarvikkeissa ja budjetoitua pienemmissä vuokrakuluissa. Vero- ja valtion avustustulot olivat yhteensä 55.353 € budjetoitua suuremmat. Metsäkauppatulot koostuivat vuonna 2016 tehtyjen metsäkauppojen lopputilityksistä . Investoinnit olivat yhteensä 65.995 €. Investoinnit koostuivat kirkon remontin suunnittelusta ja ne rahoitettiin lainavaroin.

Budjetoidut henkilöstökulut olivat 1.290.121€ ja toteutuneet kulut olivat 1.224.172 €.

Sotkamon seurakunta ei saa kirkkohallitukselta verotulojen täydennystä.

3. Olennaisimmat tapahtumat seurakunnan taloudessa tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen

Kirkollisverotulot nousivat Sotkamon seurakunnassa edelliseen vuoteen nähden 2,23 prosenttia. Valtion talousarviosta maksettava rahoitus tuli voimaan vuoden 2016 alusta ja samalla seurakuntien yhteisövero-osuudesta luovuttiin. Valtion rahoituksella korvataan seurakunnalle lailla annettuja yhteiskunnallisia tehtäviä. Korvattavia yhteiskunnallisia tehtäviä ovat hautatoimi, väestökirjanpitotehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. Valtion rahoitus oli 205.93 €.

Seurakunnan kirkollisveroprosentti oli 1,65 ja kirkkovaltuusto vahvisti vuoden 2018 kirkollisveroprosentiksi myös saman 1,65 %.

Alla olevista linkeistä pääset tarkastelemaan seurakunnan tuloslaskelmaa, tasetta, rahoituslaskelmaa vuodelta 2017 sekä vuoden 2018 talousarvion tuloslaskelmia.