Uutislistaukseen

Sotkamon seurakunnassa toimitaan13.06.2021 asti seuraavasti:

28.5.2021 08.22

Pohjois-Pohjanmaalle ja Kainuuseen 50 henkilön kokoontumisrajoitus – suuremmatkin tilaisuudet ovat mahdollisia turvaohjetta noudattaen

Tiedote 20.5.2021 15:15 Kainuu koronafi koulu Pohjois-Pohjanmaa Pohjois-Suomi Terttu Savolainen ylijohtaja
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto jatkaa yleisiä kokouksia ja yleisötilaisuuksia koskevia rajoituksia koko toimialueellaan lievennettynä. Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa voi 21.5. alkaen järjestää myös yli 50 henkilön tilaisuuksia, jos niissä noudatetaan THL:n ja OKM:n turvaohjetta. Ohjeessa vaaditaan mm. vähintään kahden metrin turvavälit. Kaikissa tilaisuuksissa on kuitenkin otettava huomioon tartuntatautilain pykälän 58 c velvoitteet.
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt 20.5.2021 tartuntatautilain 58 § mukaisen päätöksen kokoontumisten rajoittamisesta Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueella. Alueilla kielletään kaikki yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 50 henkilöä. Päätös on voimassa 21.5.-13.6.2021.

Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu yli viisikymmentä (50) henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) 21.9.2020 antamaa ja viimeksi 22.2.2021 päivitettyä ohjetta. Ohje täydentää suoraan tartuntatautilaista tulevia velvoitteita. Ohjeen yksi keskeinen vaatimus on, että tapahtuman henkilömäärä tulee rajata siten, että henkilöiden tai seurueiden väliin jää vähintään 2 metriä. Seurueella tarkoitetaan ohjeessa esimerkiksi samassa taloudessa asuvia tai muutenkin jatkuvasti tai säännöllisesti yhteydessä olevia henkilöitä.

Päätöksellä kumotaan Pohjois-Suomen aluehallintoviraston edelliset, 6.5.2021 annetut päätökset. Uuden päätöksen mukaisesti yli 50 henkilön yleisötilaisuuksien tai yleisten kokousten järjestämisen edellytyksenä ei ole enää ns. lohkojärjestely eli tapahtuman jakaminen erillisiin katsomolohkoihin.

Kaiken kokoisten yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestäjien on otettava huomioon tartuntatautilain 58 c §:n asettamat velvoitteet, jotka on myös kuvattu OKM:n ja THL:n turvaohjeessa.

Päätöksessä otettu huomioon sosiaali- ja terveysministeriön uusin ohjaus
Sosiaali- ja terveysministeriö on 10.5.2021 ohjannut kaikki alueet siirtymään alueellisen epidemiavaiheen mukaisiin toimenpiteisiin tartuntataudin torjunnassa. Ministeriö on myös suositellut perustason alueille päätöksiä, joilla yleisötilaisuuksien yleisömäärä rajataan enintään 50 henkilöön ja yli 50 henkilön tilaisuuksia voidaan järjestää niin, että OKM:n ja THL:n ohjetta noudattaen asiakkaiden on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa. Toimija voi toteuttaa velvoitteensa asiakaspaikka- tai tilajärjestelyin tai muulla toimintansa erityispiirteet huomioon ottavalla tavalla.

Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu epidemian perustasolla, Keski-Pohjanmaalla leviämisvaihe
Koronavirustilanne on Pohjois-Suomessa rauhallinen: sekä Pohjois-Pohjanmaa että Kainuu ovat epidemian perustasolla. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto kuitenkin katsoo, että kokoontumisrajoitukset ovat vielä välttämättömiä tartuntataudin leviämisen ehkäisemiseksi. Rajoituspäätöksillä turvataan ihmisten perustuslain mukaista oikeutta elämään paitsi suojelemalla riskiryhmiä ja muuta väestöä, myös turvaamalla terveydenhuollon kantokykyä.

Vaikka tilanne on Pohjois-Pohjanmaalla rauhallinen, Keski-Pohjanmaan viimeaikaisista tartuntaketjuista on tullut joitakin tartuntoja myös Pohjois-Pohjanmaalle. Rajoitusten alueellisen lieventämisen jälkeenkin on huomattava, että kunnat voivat asettaa paikallisia rajoituksia silloin, kun se on ennakoivasti välttämätöntä epidemian leviämisen estämiseksi.
 

Lue lisää

Sotkamon kirkossa on palattu viettämään messua. Kirkkoon voi tulla, tulijat opastetaan eri sektoreihin niin, että kussakin sektorissa on max. 50  hlöä. Pidä turvaväli ja huolehdi käsihygieniasta. Suosittelemme maskin käyttöä.

Messuun voi osallistua myös striimin kautta seurakunnan facebook-sivulla. Katsottavissa kahden viikon ajan.

Hautauksia järjestäviä omaisia toivomme rajaavan tilaisuuden osallistujia niin, että hautajaiset pidetään lähimpien kesken.