Uutislistaukseen

Sotkamon seurakunnassa toimitaan 2.5.2021 asti seuraavasti:

26.4.2021 13.26

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto jatkaa voimassa olevia kokoontumisrajoituksia Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Samalla virasto on käynnistänyt arvioinnin rajoitusten nopeutetusta purusta, ja antaa uuden päätöksen viikon kuluessa.
Aluehallintoviraston saamien arvioiden mukaan kokoontumisrajoitusten lieventämistä ei nähdä varovaisuusperiaatteen perusteella mahdollisena vielä 26.4.2021.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on tänään tehnyt yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia rajoittavat päätökset toimialueelleen ajalle 26.4.- 2.5.2021. Päätösten mukaan yleisötilaisuuksiin ja yleisiin kokouksiin voi Pohjois-Pohjanmaan kuntien alueella osallistua korkeintaan 10 (kymmenen) ja Kainuun kuntien alueilla korkeintaan 20 (kaksikymmentä) henkilöä. Yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia voi järjestää, kun tapahtumissa varmistetaan turvallisuus ja lähikontaktien välttäminen noudattamalla opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjetta, joka täydentää tartuntatautilaista tulevia velvollisuuksia.

Valtioneuvosto on julkaissut ”Suuntaviivat covid-19-epidemiaan liittyvien rajoitustoimien ja -suositusten hallitulle purkamiselle. Hallituksen muistio 20.4.2021.”

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on käynnistänyt valtioneuvoston suunnitelman ja sen toimeenpanon arvioinnin. Epidemiatilanteen arvioinnin perusteella aluehallintovirasto antaa viikon 17 lopulla, viimeistään 30.4.2021, uuden yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten rajoittamispäätöksen, mikä tulee voimaan 3.5.2021.

Lue lisää tästä

Sotkamon kirkossa on palattu viettämään messua. Kirkkoon voi tulla, tulijat opastetaan eri sektoreihin niin, että kussakin sektorissa on max. 20 hlöä.
Pidä turvaväli ja huolehdi käsihygieniasta. Suosittelemme maskin käyttöä.

 

Messuun voi osallistua myös striimin kautta seurakunnan facebook-sivulla. Katsottavissa kahden viikon ajan.

Hautauksia järjestäviä omaisia toivomme rajaavan tilaisuuden osallistujia niin, että hautajaiset pidetään lähimpien kesken.