Vapaaehtoistyön kehittämissuunnitelma

Seurakunnan olemus

Alkuseurakunnan toimintatapa:

Seurakunta kuunteli ja noudatti uskollisesti apostolien opetusta. Uskovat elivät keskinäisessä yhteydessä, mursivat yhdessä leipää ja rukoilivat.  (Apt. 2:42)

Kaipaus hengelliseen, Pyhän Hengen luomaan yhteyteen on edelleen olemassa.

Seurakunta = työntekijät ja seurakuntalaiset yhdessä

Vapaaehtoistyön tavoitteet

 • Vapaaehtoistyön kautta saadaan voimavaroja erilaisten toimintojen järjestämiseen
 • Resurssien kasvaminen vahvistaa sekä monipuolistaa seurakunnan palveluja
 • Seurakuntalainen sitoutuu vahvemmin seurakuntaan mielekkään vapaaehtoistyön kautta
 • Eri työaloilla on runsaasti tehtäviä vapaaehtoistyöntekijöille

Vapaaehtoistyöntekijän määritelmä

 • Vapaaehtoistyö lähtee sydämestä ja sitoutumisesta toimintaan
 • Jokaisella on lahjoja, joita tuoda yhteiseen käyttöön ja toisten iloksi
 • Seurakuntalaisen elämäntapa, toimimista seurakunnan parhaaksi
 • Luottamushenkilönä toimiminen on myös vapaaehtoistyötä

Toimintaedellytykset vapaaehtoistyölle

 • Maallikkoaktiivisuutta yleisen pappeuden näkökulmasta
 • Työntekijän ja vapaaehtoistyöntekijän yhdessä toimimista
 • Edellyttää molemminpuolista luottamusta
 • Työalan vastaavat huolehtivat koulutuksesta ja työnohjauksesta
 • Tarvittaessa mahdollisuus myös kahdenkeskisiin keskusteluihin ja tukeen
 • Vapaaehtoisille järjestetään yhteisiä tilaisuuksia, joissa mukana on myös hengellistä ravintoa

Kartoitus nykytilanteesta

Toimintaympäristö

Työntekijät 

 • 29 henkilöä

Toimintatilat

 • Kirkot (Sotkamo ja Vuokatti)
 • Seurakuntatalo
 • Kappeli
 • Rytilahden maja

Väkiluku

 • Kunnan väkiluku 10.600 henkeä, seurakunnan 9.500 henkeä
 • Matkailusesonkien aikana väkimäärä lisääntyy tuhansilla

Vapaaehtoistyö tällä hetkellä

 • Jumalanpalvelus (kolehdinkantajat, tekstinlukijat)
 • Diakonia ja lähimmäistyö (Kyläily-keskiviikot, äiti Teresa-peitot)
 • Lähetystyö
 • Musiikki (kirkkokuoro, Pisarat-kuoro, nuorten messukuoro)
 • Nuorisotyö (isoset, kerhonvetäjät, elokuvaprojekti, saapas)
 • Lapsityö
 • Keittiö- ja tarjoilutyö (apuemännät, Alfa-emännät)
 • Kiinteistö- ja puutarhatyö
 • Tapahtumien järjestäminen
 • Myyjäiset ja toripäivät (leipomistuotteet, hautausmaapäivä, toriteltta)
 • Joulu- ja pääsiäisvaellukset (näyttelijät, oppaat)
 • Pienpiiri- ja ryhmätyöskentely
 • Luottamushenkilöt

Kehittämissuunnitelma

 1. Alfa-kurssi
  Alfa-illoissa perehdytään kristinuskon perusasioihin. Kurssin vetäjät, musiikkivastaava, ryhmien vetäjät ja emännät toimivat vapaaehtoisperiaatteella. Alustajina toimivat pääsääntöisesti seurakunnan papit, mutta myös kurssin vetäjät.

  Syksyn Alfa-kurssilaisille jaettiin lista vapaaehtoistyön mahdollisuuksista.

  Lisäksi pyydettiin heitä itse aktiivisesti ottamaan yhteyttä seurakunnan työntekijöihin ja ilmoittautumaan haluamiinsa tehtäviin. Jonkin ajan kuluttua kurssin päättymisestä heille lähetettiin kysely sekä ilmoittautumislomake.
   
 2. Teemaillat
  Kevätkauden Teemailtojen pohjana ovat ihmisen elämään ja uskoon liittyvät kysymykset, joita ensimmäisessä kokoontumisessa kerättiin. Iltojen runko muodostuu musiikista, alustuksesta ja ryhmäkeskusteluista. Iltojen vetäjät, musiikkivastaava ja ryhmien vetäjät toimivat vapaaehtoisperiaatteella. Alustajina ovat toimineet seurakunnan papit. 

  Kukin ilta on oma kokonaisuutensa. Illoissa on aktiivisesti kerrottu seurakunnan vapaaehtoistyön mahdollisuudesta ja jaettu ilmoittautumis-lomaketta. 
   
 3. Jumalanpalvelus tutuksi -illat
  Liturgiikan opetusillat paneutuvat jumalanpalveluksen sisältöön ja sen syvempään oivaltamiseen. Alustus, ryhmäkeskustelut ja musiikki ovat runkona näissäkin illoissa. Vetäjät, musiikkivastaava ja ryhmien vetäjät ovat vapaaehtoisia, alustuksista vastaavat seurakunnan papit.

  Tavoitteena on koota ryhmäläisistä ns. jumalanpalvelusryhmiä (3-5 hlöä/ryhmä), jotka avustavat kukin vuorollaan jumalanpalveluksissa.

  Tehtävinä voisivat olla: tervetulleeksi toivottaminen, esirukous, tekstinluku ja kolehdin kantaminen. Myös jumalanpalveluksen jälkeisestä kahvituksesta he voisivat huolehtia.
   
 4. Tuomasmessut
  Ensimmäistä Tuomasmessua järjestämässä oli suuri joukko vapaaehtoisia (n. 140 henkilöä; kuorot, bändi, jp-avustajat, laulu- ja liturgiavihkojen tekijät ja kuvittajat, tiedottaja, kahvituksen järjestäjät jne).

  Palautteen perusteella messuja toivottiin lisää ja jatkossa onkin sovittu, että Tuomasmessu järjestetään kahdesti vuodessa syksyisin ja keväisin.
   
 5. Vapaaehtoisten rekrytointi
  Vapaaehtoisten rekrytointiin panostetaan ja kerätään aktiivisesti eri tilanteissa ilmoittautumisia.

  Työntekijät informoivat myös avoimesti tarpeistaan ja kutsuvat mukaan toimintaan.
   
 6. Rekisteri vapaaehtoistyöntekijöistä
  Luodaan vapaaehtoistyöntekijöistä  excel-pohjainen rekisteri intranetin sisään, jolloin se on kaikkien työntekijöiden käytettävissä.

  Rekisteristä tulisi saada tiedot sekä työaloittain että henkilöittäin. Jatkossa kukin työntekijä hoitaa oman työalansa tietojen ylläpidon.

  Työntekijät huolehtivat, että jo tällä hetkellä toimivien vapaaehtoisten tiedot tulevat rekisteriin (täyttävät lomakkeen).

  Ilmoittautumislomakkeita on jaossa työntekijöillä, eri tilaisuuksissa ja myös virastossa.
   
 7. Srk:n nettisivuille infoa
  Seurakunnan nettisivuille luodaan linkki, jossa kerrotaan vapaaehtoistyön mahdollisuuksista. Siellä on myös ilmoittautumislomake, jonka kautta voi ilmoittautua tehtäviin.
   
 8. Visioita jatkoon
  Vapaaehtoistyöntekijöiden ”hyvän olon ja yhteisen rakentumisen illoissa” kerätään ideoita ja suunnitelmia jatkoa varten. Pyritään siihen, että vapaaehtoistyöstä tulisi elämäntapa ja elävä seurakuntayhteys tältä osin toteutuisi.

Vapaaehtoistyön lait ja säännöstöt

 • Kirkkolaki ja kirkkojärjestys
 • Henkilörekisterit – henkilötietolaki
 • Julkisuuslaki ja vaitiolo
  • Vaitiolovelvollisuus ja tietojen hyväksikäyttökielto
 • Vahinkotapahtuma - vahingonkorvauslaki
  • Seurakunta huolehtii vakuutusten ja vastuuvakuutusten ottamisesta
 • Työsuojelu
  • Työalan vastaava työntekijä huolehtii työturvallisuudesta
 • Elintarvikehuolto
  • Hygieniapassit ym. elintarvikkeisiin liittyvät säännöt
 • Leirit, matkat ja retket
  • Turvallisuussäännöt leireillä ja retkillä
  • Yleisötilaisuudet
  • Lasten kanssa työskentelevien mahdollinen rikostausta
 • Talousvastuu
  • Työntekijä vastaa taloudesta seurakunnan ohjesääntöjen mukaisesti