Aa: | Facebook Email Print
Etusivu Toiminta Lapset ja nuoret Toimitukset Hallinto Kiinteistöt Nettipappi Palaute Yhteystiedot ________________________________________________________________________________________________________

Talous

 

TALOUS

Vuoden 2016 talousarvion vuosikate osoitti ylijäämää 35.806 €. Toteutunut vuosikate oli 153.903 € ylijäämäinen eli 118.097 € budjetoitua parempi. Tilikauden tulos oli 57.494 € ylijäämäinen. Budjetoitua pienemmän alijäämän syntymiseen vaikutti eniten säästöt toimintamenoissa. Suurimmat säästöt tulivat henkilöstömenoissa, aineissa ja tarvikkeissa ja budjetoitua pienemmissä vuokrakuluissa. Vero- ja valtion avustustulot olivat yhteensä 20.843 € budjetoitua pienemmät. Suunnitellut metsäkaupat tehtiin vuonna 2016, mutta osa hakkuista suoritetaan vasta vuonna 2017 ja tulot tilitetään vuoden 2017 aikana. Investoinnit olivat yhteensä 132.848 € ja ne rahoitettiin tulorahoituksella ja omilla varoilla.

Budjetoidut henkilöstökulut olivat 1.356.160 € ja toteutuneet kulut olivat 1.310.293 €.

Sotkamon seurakunta ei saa kirkkohallitukselta verotulojen täydennystä.

3. Olennaisimmat tapahtumat seurakunnan taloudessa tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen

Kirkollisverotulot laskivat Sotkamon seurakunnassa edelliseen vuoteen nähden 2,64 prosenttia. Vuoden 2016 kirkollisverotulot olivat 54.270 € budjetoitua pienemmät. Valtion talousarviosta maksettava rahoitus tuli voimaan vuoden 2016 alusta ja samalla seurakuntien yhteisövero-osuudesta luovuttiin. Valtion rahoituksella korvataan seurakunnalle lailla annettuja yhteiskunnallisia tehtäviä. Korvattavia yhteiskunnallisia tehtäviä ovat hautatoimi, väestökirjanpitotehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. Valtio tilittää aikaisemmille verovuosille kuuluvia yhteisöveroja vielä vuosina 2016 ja 2017. Näitä yhteisöveroja tilitettiin

33.187 € ja valtion rahoitusta 207.240 € Taloudellinen taantuma vaikutti kirkollisverotulojen kertymään, mutta myös jäsenmäärän vähenemisellä on vaikutusta verokertymään.

Seurakunnan kirkollisveroprosentti oli 1,65 ja kirkkovaltuusto vahvisti vuoden 2017 kirkollisveroprosentiksi myös saman 1,65 %.

Alla olevista linkeistä pääset tarkastelemaan seurakunnan tuloslaskelmaa, tasetta, rahoituslaskelmaa vuodelta 2016 sekä vuosien 2016 ja 2017 talousarvion tuloslaskelmia.


pdf liite

Tuloslaskelma 31.12.2016

pdf liite

Tase 31.12.2016

pdf liite

Rahoituslaskelma 31.12.2016

pdf liite

Talousarvion 2016 tuloslaskelma

pdf liite

Talousarvion 2017 tuloslaskelma