Aa: | Facebook Email Print
Etusivu Herättäjäjuhlat Toiminta Lapset ja nuoret Toimitukset Hallinto Kiinteistöt Nettipappi Palaute Yhteystiedot ________________________________________________________________________________________________________

Talous

Vuoden 2015 talousarvion vuosikate osoitti alijäämää 69.069 €. Toteutunut vuosikate oli 20.119  € ylijäämäinen eli 89.188 € budjetoitua parempi. Tilikauden tulos oli 74.982 € alijäämäinen. Budjetoitua pienemmän alijäämän syntymiseen vaikuttivat eniten säästöt toimintamenoissa ja budjetoitua suuremmat yhteisöverotulot. Suurimmat säästöt tulivat palveluiden ostoissa, aineissa ja tarvikkeissa sekä budjetoitua pienemmissä avustusmenoissa.  Verotulot olivat 23.459 € budjetoitua suuremmat. Suunniteltuja metsänmyyntejä ei tehty vuoden 2015 aikana. Seurakunta ei tehnyt investointeja kertomusvuoden aikana.

Budjetoidut henkilöstökulut olivat 1.417.898 € ja toteutuneet kulut olivat 1.413.833 €.

Kertomusvuonna ei saatu kirkkohallitukselta verotulojen täydennystä.

Verotulot kasvoivat Sotkamon seurakunnassa edelliseen vuoteen nähden 0,58 prosenttia. Vuoden 2015 kirkollisverotuotot olivat  1.531 € budjetoitua pienemmät kun taas yhteisöverotulot kasvoivat edellisvuodesta 4.223 € ja olivat 24.991 € budjetoitua suuremmat. Taloudellinen taantuma vaikutti kirkollisverotulojen vähenemiseen, mutta myös jäsenmäärän vähenemisellä on vaikutusta verokertymään.

Seurakunnan kirkollisveroprosentti oli 1,65 ja kirkkovaltuusto vahvisti vuoden 2016 kirkollisveroprosentiksi myös saman 1,65 %.

Seurakunnan laina sekä puolet Rytilahden Majan lainoista ovat kiinteäkorkoisia. Korkotaso on kiinteäkorkoisissa lainoissa noin 2,75 % ja vaihtuvakorkoisessa lainassa noin 0,7 %. Rytilahden Majan kiinteäkorkoinen laina muuttui vaihtuvakorkoiseksi lokakuussa 2015 ja seurakunnan laina muuttuu vaihtuvakorkoiseksi helmikuussa 2016. Lainojen korkoprosentti laski ja laskee seurakunnan lainan osalta vuodesta 2016 alkaen.


Alla olevista linkeistä pääset tarkastelemaan seurakunnan tuloslaskelmaa, tasetta, rahoituslaskelmaa vuodelta 2015 sekä vuosien 2016 ja 2017 talousarvion tuloslaskelmia.


pdf liite

Tuloslaskelma 31.12.2015

pdf liite

Tase 31.12.2015

pdf liite

Rahoituslaskelma 31.12.2015

pdf liite

Talousarvion 2016 tuloslaskelma

pdf liite

Talousarvion 2017 tuloslaskelma