Aa: | Facebook Email Print
Etusivu Herättäjäjuhlat Toiminta Lapset ja nuoret Toimitukset Hallinto Kiinteistöt Nettipappi Palaute Yhteystiedot ________________________________________________________________________________________________________

Kaste

Kaste liittää ihmisen kristillisen seurakunnan jäsenyyteen, Jumalan perheväen joukkoon. Kaste perustuu Jeesuksen antamaan kehotukseen, kastekäskyyn. Matt. 28:18-20.

Lapsen kaste toimitetaan yleensä ennen kuin lapsi täyttää kaksi kuukautta. Se voidaan toteuttaa joko kirkossa, kotona tai muussa sopivaksi katsotussa paikassa. Sen toimittaa joko oman seurakunnan pappi tai vanhempien tehtävään pyytämä muu pappi. Kasteajan sopimiseksi otetaan yhteys kirkkoherranvirastoon, jossa päivystävän papin kanssa käydään yhdessä läpi kasteeseen liittyvät asiat. Tarkempia tietoja kasteen merkityksestä, edellytyksistä ja käytännön järjestelyistä saa Suomen luterilaisen kirkon kotisivuilta.