Aa: | Facebook Email Print
Etusivu Toiminta Lapset ja nuoret Toimitukset Hallinto Kiinteistöt Nettipappi Palaute Yhteystiedot ________________________________________________________________________________________________________

Lähetystyö

Lähetystyö on kirkon perustehtävä, joka perustuu Jeesuksen antamaan lähetyskäskyyn:

"Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti." (Matt. 28:18-20)

Suomen luterilaisen kirkon varsinainen lähetystyö alkoi, kun Martti Rautanen lähti 1860-luvulla työtovereineen Ambomaalle, nykyiseen Namibiaan.

Arvot:

Pyhän kunnioitus

Kirkon mission lähtökohtana on kolmiyhteinen Jumala.

Oikeudenmukaisuus

Mission tavoitteena on toimia heikkojen rinnalla heidän hyväkseen ja puolustaa ihmisarvoista elämää.

Vastuullisuus

Pidämme esillä maailmanlaajaa vastuuta lähimmäisistä ja koko luomakunnasta.

Todellisuus

Kirkon missio on avointa ja läpinäkyvää.