Aa: | Facebook Email Print
Etusivu Herättäjäjuhlat Toiminta Lapset ja nuoret Toimitukset Hallinto Kiinteistöt Nettipappi Palaute Yhteystiedot ________________________________________________________________________________________________________

Historiaa

Ensimmäiset herättäjäjuhlat järjestettiin Ylistarossa, Juho Malkamäen talossa vuonna 1893.

Ne muodostuivat vuotta aiemmin perustetun kustannusosakeyhtiö Herättäjän vuosikokouksen ympärille.

Ensimmäisiä juhlia Wilhelmi Malmivaara kuvaa näin: ”Heinäkuun 6. päivä koitti kirkkaana ja ihanana. Täydessä kukoistuksessaan oleva luontokin kehoitti katovuosien nöyryyttämää kansaa parempain aikain toivossa kiittämään Herra. Päivän kuluessa kokoontui ääretön kansasto ainakin 28 seurakunnasta täyttäen suuren, lehtipuilla koristellun pihamaan. Juhlavierasten joukossa nähtiin 8 pappia, muutamia ylioppilaita ja säätyhenkilöitä läheltä ja kaukaa.” Pappien lukumäärän ilmaiseminen oli yksi merkki papiston palaamisesta tauon jälkeen herännäisyyden pariin.

Wilhelmi Malmivaara kirjoitti vuonna 1913: ”Herättäjän vuosikokoukset, joita on pidetty säännöllisesti heinäkuun alussa kesän ihanimpaan aikaan, ovat muodostuneet suurenmoisiksi heränneiden yhtymätilaisuuksiksi, joiden kautta suuren yleisön huomio tähän liikkeeseen on kiintynyt.”

Kesäjuhlat kasvoivat nopeasti ja jo vuosisadan lopulla, 1898 laskettiin juhlaväkeä olleen noin kymmenen tuhatta. Vuosina 1941 ja 1944 juhlia ei sodan vuoksi järjestetty.

Alun perin juhlat järjestettiin viikolla, ja ne olivat yksipäiväiset. Tämä lie ollut välttämätöntä, että viikonloppuisin virkatoimiinsa sidotut papit olisivat voineet juhlille osallistua. Juhlaväki kuitenkin kokoontui jo edellisenä päivänä, ja silloin pidetyistä aattoseuroista muodostui oleellinen osa juhlaohjelmaa, samoin lähtöpäivän päätösseuroista. Juhlajumalanpalvelus pidettiin kirkossa, vaikka osallistujien joukosta vain murto-osa mahtui sisälle. Nykyään myös messu pidetään sunnuntaina juhlakentällä. Ehtoollista on jakamassa noin 50 pappia.

Vasta 1960-luvulla juhlat siirrettiin viikonloppuun. Vuodesta 1960 lähtien juhlille on annettu myös tunnuslause ja myöhemmin myös tunnuslausetta ja myös järjestävää paikkakuntaa tukeva ulkoinen ilme tai logo.

1970-luvulla alkoi oheisohjelman määrä juhlilla lisääntyä. Oheisohjelma on kuitenkin pyritty järjestämään lähinnä ilta-aikaan, ettei se kilpailisi juhlakentällä tapahtuvan varsinaisen ohjelman kanssa.

Kainuussa juhlat on järjestetty aiemmin Kajaanissa v. 1932, Sotkamossa v.1971, Suomussalmella v.1987 ja Kajaanissa v. 1998.